להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

שוויון הזדמנויות בחינוך | ראשי | סוגיות קרובות

סוגיות קרובות

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך

בעיית היעדר היכולת להגדיר תפוקה בהתאמה לתשומות.

המשך

אינטגרציה

האם ניתן לכפות על ההורים אינטרגרציה?

המשך

הפרטת החינוך

באילו תחומים רצוי לבצע הפרטה?

המשך

אינטגרציה

האם ניתן לכפות על ההורים אינטרגרציה?

המשך

תשלומי הורים

האם למדינה יש זכות למנוע תשלומי הורים?

המשך

חינוך טכנולוגי

האם ראוי להחזיר את החינוך הטכנולוגי למערכת החינוך?

המשך