להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

פתיחה

פרופ' יואב דותן

פרופ' יואב דותן

שינוי במדיניות תמלוגים לגבי רישיונות קיימים מהווה פגיעה בזכויות קנויות ואינו עומד במבחן חוקתי. על כן הינו פסול מעיקרו.

פרופ' ברק מדינה

פרופ' ברק מדינה

התמלוגים שגובה המדינה מהווים סוג של מס. לפיכך יש למדינה זכות מוקנית לשנות את מדיניות התמלוגים כפי שהיא יכולה לשנות את מדיניות  המס שלה ולהעלות את גובהו מעת לעת.

סיכום 

הסוגיה נמצאת בשלבי היוצרות ראשוניים . לסוגיית אוצרות הטבע הראשי ראו כאן