להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

האם יש הצדקה לכך
שהפער בין החינוך הממלכתי דתי לבין מערכות החינוך בפריפריה הלא דתיות
יהיה כל כך גדול?

Avatar

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

נתונים לגבי רמת התקציבים הניתנים לחמ"ד בהשוואה למגזרים אחרים

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד