להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

אינטגרציה | מקורות

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

האם יש הצדקה לכך
שהפער בין החינוך הממלכתי דתי לבין מערכות החינוך בפריפריה הלא דתיות
יהיה כל כך גדול?

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד