להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

פתיחה

חסידי השוק החופשי

חסידי השוק החופשי

מעורבות המדינה בניהול יזם פרטי המשקיע באוצרות טבע צריכה להיות ברמה מינימלית, שעיקרה מיסוי וגם זה שלא תהיה גבוה ברמה משמעותית. הסיבות לכך מגוונות, החל מרמת הסיכון הכלכלי שלוקח על עצמו היזם וכלה בתרומתו האדירה למשק המקומי בעידוד התעשייה.

דרישה לרפורמה מקיפה

דרישה לרפורמה מקיפה

המצב הנוכחי יחסי מדינת ישראל – יזם פרטי בסוגיות אוצרות הטבע, אינו נסבל ודורש שינוי משמעותי הן מבחינת מיסוי והן מבחינת פיקוח על השימוש בתוצרי אוצרות הטבע.

סיכום 

הסוגיה נמצאת בשלבי היוצרות ראשוניים .

לסוגיית אוצרות הטבע הראשי ראו כאן