להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

דברי ח"כ זבולון אורלב בישיבת ועדת החינוך -לציון יום העוני| תקצוב דפרנציאלי

"היום הכנסת מציינת את היום הבינלאומי למיגור העוני. יש לי הזכות להיות מראשי השדולה, שעוסקת בצמצום העוני. אני אומר זאת גם בתוקף עברי כשר הרווחה לשעבר וגם כמי שחבר במפלגה, שהרגישות החברתית והצדק החברתי הוא נר לרגליה. השדולה פנתה לכל הוועדות, שיקדישו את הדיון לסוגיית צמצום העוני. אקדים ואומר, שבחברה הערבית, חברה כמו שלנו, דרך המלך למוביליות חברתית לחינוך ולהשכלה יש תפקיד מרכזי. אני קראתי הבוקר, שחייל אתיופי זכה בהגרלת הלוטו ב-4,000,000 שקלים. זו גם דרך לגיטימית לניידות חברתית, אבל זו דרך לברי מזל בודדים, שניתן למנות אותם בשתי ידיים. הואיל ואנחנו עוסקים בעניינים לאומיים, אז דרך המלך לשינויים חברתיים, שאדם ישנה את מצבו ויעבור מעשירון לעשירון או מחמישון לחמישון חברתי, היא דרך ההשכלה וחינוך. אני יודע שיש עוד דרך אחת, והיא החוש לעסקים, אבל גם היא לא דרך הרבים. יש אנשים בודדים שמצליחים מאוד למרות שהם נעדרי השכלה, וזאת בזכות כישרון טבעי שיש להם להסתדר בחיים ולשפר את מצבם הכלכלי. דרך המלך, שהיא הדרך העיקרית, היא רק דרך השכלה. לכן, היה מצופה שמערכת החינוך במדינת ישראל תהיה אחד המנופים העיקריים כדי שאנשים ישתמשו בחינוך והשכלה כדרך לשנות את מצבם, בעיקר אם הם באים מרקע ששייך לעשירונים התחתונים, שאין בהם מספיק אמצעים לקיום בכבוד.
אנו רואים, שלא רק שמערכת החינוך לא תורמת לצמצום הפערים, אלא תורמת להנצחת הפערים ואולי אף להרחבתם. כמובן שלא מדובר בממשלה האחרונה אלא בכל הממשלות לדורותיהן. המשאבים שמערכת החינוך יכלה להעמיד לצורך צמצום הפערים היו מאוד מצומצמים, שלא היה בהם מאסה קריטית להביא לידי כך שלתלמידים שבאים מרקעים סוציו-אקונומיים קשים תינתן הזדמנות שווה והם יגיעו לתוצאות שוות. היום אנחנו יודעים שתוצאות מערכת החינוך הן לא תוצאות שוות. להישגים בבחינות הבגרות, להישגים במערכת ההשכלה הגבוהה יש קשר ישיר לרקע הסוציו-אקונומי ממנו באים התלמידים. על כך אנחנו נקיים את הדיון היום. אני גם אציין, שאחרי הצהריים יש כנס של השדולה, שיוקדש לצמצום הפערים. לאחר מכן, במליאת הכנסת יתקיים דיון מקיף בסוגיית צמצום העוני במדינת ישראל."

לפרוטוקול הדיון המלא באתר כנסת פתוחה>

מקורות אחרונים באתר

Avatar

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

נתונים לגבי רמת התקציבים הניתנים לחמ"ד בהשוואה למגזרים אחרים

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד