להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

שוויון הזדמנויות בחינוך | ראשי | מקורות

הצעות ליישום תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד

Avatar

בריכת הדגים והמלמד

בבלי תענית כד ע"א