להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

התכנית לצמצום פערים וקידום שוויון במערכת החינוך

מהפך! חלוקת תקציבים צודקת במערכת החינוך יותר שעות לימוד לאוכלוסיות חלשות

לפרטי התכנית במלואן באתר משרד החינוך>

מקורות אחרונים באתר

Avatar

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

נתונים לגבי רמת התקציבים הניתנים לחמ"ד בהשוואה למגזרים אחרים

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד