להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

נייר לכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה  בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)

מקורות אחרונים באתר

Avatar

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

נתונים לגבי רמת התקציבים הניתנים לחמ"ד בהשוואה למגזרים אחרים

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד