להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

שוויון הזדמנויות בחינוך | ראשי | מקורות

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

נייר לכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה  בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)

מקורות אחרונים באתר

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד

Avatar

בריכת הדגים והמלמד

בבלי תענית כד ע"א