להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

תקנת ר' יהושע בן גמלא

אמר רב יהודה אמר רב:
ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו,
שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל.
שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. מי שאין לו אב, לא היה למד תורה.
מאי דרוש? 'ולִמדתם אתם' – ולמדתם אתם.
התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים.
מאי דרוש? 'כי מציון תצא תורה'.
ועדיין מי שיש לו אב, היה מעלו ומלמדו.
מי שאין לו אב, לא היה עולה ולמד.

התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך,
ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז,
ומי שהיה רבו כועס עליו, מבעיט בו ויוצא.

 

עד שבא יהושע בו גמלא ותיקן
שיהו מושיבין מלמדי תינוקות
בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר,
ומכניסין אותו כבן שש כבן שבע…

וראו עוד
החינוך כחובת הציבור במשפט העברי
פניני הלכה : הרב אליעזר מלמד
מימון מערכות חינוך מכספי ציבור ותקנת

Avatar

תקצוב דיפרנציאלי לדתיים?

נתונים לגבי רמת התקציבים הניתנים לחמ"ד בהשוואה למגזרים אחרים

Avatar

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד