להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

בית מדרש

אביה ריש

ביוגרפיה...

אביה ריש

הורות מוגבלת

האם יש להגביל את זכותם של בעלי מוגבלויות להורות?

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך

בעיית היעדר היכולת להגדיר תפוקה בהתאמה לתשומות.