להתחברות

בית המדרש לכלכלה וחברה

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך | מקורות

מקורות יהודיים (3)

בריכת הדגים והמלמד

בבלי תענית כד ע"א
המשך

פרשנות לסיפור ברכת הדגים והמלמד

רות קלדרון : הדיאלוג התלמודי – הדינמיקה בין מורה לתלמיד בתלמוד
המשך

מקורות קלאסיים (0)

אין מקורות

מקורות אקדמיים (2)

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)
המשך

מחקר אפליה -מכון טאוב

מערכת החינוך הישראלית לא הצליחה כל השנים לעמוד במשימה המקצועית הפשוטה של צמצום הפערים החינוכיים באמצעות מתן תקציבים עודפים לתלמידים החלשים
המשך

הומור (0)

אין מקורות